Κατασκευή νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο

Κατασκευή νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο

Περισσότερα

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας VW Bank

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας VW Bank

Περισσότερα

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της βιομηχανίας ΕΤΕΜ

Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της βιομηχανίας ΕΤΕΜ

Περισσότερα

Οικοδομική άδεια ισόγειας κατοικίας εντός οικισμού

Άδεια οικοδομής ισόγειας κατοικίας

Περισσότερα

Άδεια κατεδάφισης γραφείου επί της Λεωφόρου Κηφισσίας

Άδεια κατεδάφισης γραφείου επί της Λεωφόρου Κηφισσίας

Περισσότερα

Οικοδομική άδεια δύο νέων διώροφων κατοικιών

Οικοδομική άδεια δύο νέων διώροφων κατοικιών

Περισσότερα

Μελέτη πυρασφάλειας καταστήματος

Μελέτη εγκατάστασης πυρασφάλειας καταστήματος

Περισσότερα

Οικοδομική άδεια νέας εξαώροφης οικοδομής επί pilotis

Οικοδομική άδεια νέας εξαώροφης οικοδομής

Περισσότερα