Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων και τεχνικών έργων είναι η κύρια ενασχόληση του τμήματος περιβαλλοντικών μελετών μας.

Περισσότερα