Άδεια κατεδάφισης γραφείου επί της Λεωφόρου Κηφισσίας

Το γραφείο μας ανέλαβε την άδεια κατεδάφισης ενός κτιρίου με χρήση γραφείου επί της Λεωφόρου Κηφισσίας. Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται ταχύτερα με την ελάχιστη επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη.