Τεχνικός έλεγχος οικοπέδου

cofΠριν την αγορά ενός οικοπέδου, συνίσταται ο έλεγχος αυτού από μηχανικό του αγοραστή. Ο έλεγχος, ο οποίος διασφαλίζει τον αγοραστή ως προς την ποιότητα της αγοράς του, έχει δύο σκέλη:

α) Τα πολεοδομικά θέματα του ακινήτου (π.χ. συντελεστής δόμησης, κάλυψης, επιτρεπόμενο ύψος, ύπαρξη τυχόν ρυμοτομούμενων τμημάτων κ.τ.λ.)

β) Στο δεδομένο οικόπεδο, ανάλογα της θέσης του (π.χ. πλάτος οδού, όμορες ιδιοκτησίες, προκήπια κ.τ.λ.) τι μπορούμε να κατασκευάσουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε δύο οικόπεδα εμβαδού 180 τ.μ. με ίδιους συντελεστές, αλλά λόγω διαφορετικών συνθηκών όπως οι προαναφερθείσες το ένα να δύναται να οικοδομήσει όροφο εμβαδού 120 τ.μ. ενώ το άλλο μόνο 80 τ.μ.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι προ της αγοράς ενός οικοπέδου, κατά την οποία θα δαπανηθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, είναι σημαντικός ό έλεγχος αυτού από μηχανικό του αγοραστή.