Κατασκευή νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο

Με την έκδοση της άδειας οικοδομής, ξεκίνησαν οι εργασίες σκυροδέτησης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών σκυροδέτησης του υπογείου θα ξεκινήσει η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου.cof