Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Κατοχυρώνουμε την περιουσία σας

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος 4495/17, σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, με οριστική εξαίρεση κάποιων εξ αυτών από την κατεδάφιση. Επίσης περιλαμβάνει διευκολύνσεις στον τρόπο εξόφλησης του ειδικού προστίμου, οι οποίες θα είναι μεγαλύτερες για όσους τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους άμεσα. Τέλος, σε αυτόν γίνεται σαφές ότι απαιτούμενο στοιχείο πολεοδομικής νομιμότητας, είναι η πιστή τήρηση των μελετών των οικοδομικών αδειών.

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου 3/2013, της Δ.Ο.Κ.Κ. γίνεται σαφές ότι η αναγνώριση των αυθαίρετων κατασκευών σε ένα ακίνητο είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία. Για αυτήν απαιτείται λεπτομερής μελέτη της οικοδομικής άδειας και ενδελεχής γνώση της νομοθεσίας. Το γραφείο μας, με την ενεργή συμβολή της ομάδας των νομικών μας συμβούλων, αναλαμβάνει την υπαγωγή του ακινήτου σας στο νόμο περί αυθαιρέτων, με στόχο την πλήρη κατοχύρωση της περιουσίας, από σήμερα και στο εξής. Με άριστη γνώση όλης της νομοθεσίας που αφορά την ιδιοκτησία σας, επιλέγουμε την καλύτερη για εσάς λύση.

Οι αιτήσεις υπαγωγής ξεκίνησαν. Δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου κάνοντας κλικ εδώ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9763934 για μια λεπτομερή ενημέρωση.