Οικοδομικές Άδειες (Άδειες δόμησης)

Το καλύτερο κτίριο ξεκινά από τη σωστή μελέτη

 

Είτε πρόκειταιOikodomikes_adeies για μια κατοικία, είτε για ένα συγκρότημα γραφείων – καταστημάτων, είτε για ένα κτίριο ειδικής χρήσης – μια βιομηχανία, ένα ξενοδοχείο, ή ένα νοσοκομείο – έχουμε τη λύση.

 

Η μελετητική μας ομάδα αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας  (άδειας δόμησης).

Στη συνέχεια προσαρμόζει τις μελέτες της οικοδομικής άδειας στις τελικές απαιτήσεις ολοκληρώνοντας τις μελέτες εφαρμογής.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποτυπώνουμε με ακρίβεια τις εκτελεσθείσες εργασίες και μετά την αποπεράτωση παραδίδονται πλήρη και λεπτομερή σχέδια του κτιρίου όπως κατασκευάστηκε (as built).

Σε όλες τις οικοδομικές άδειες παρέχονται εκπτώσεις ως 45%, ενώ στις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης σας κάνουμε δώρο και το Φ.Π.Α. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9763934 για να λάβετε μια προσφορά για το κόστος έκδοσης της οικοδομικής σας άδειας.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) διαφέρουν ανάλογα με το είδος του κτιρίου. Σε γενικές γραμμές απαιτούνται:

 

Αρχιτεκτονική μελέτη οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Στατική μελέτη οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Τοπογραφική μελέτη οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη φωτοτεχνίας οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη κλιματισμού-αερισμού οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη πυρασφάλειας οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη καύσιμου αερίου οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων, π.χ. ανελκυστήρα, οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

Μελέτη χρονικού προγραμματισμού οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης)

 

Εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου, είναι πιθανό να απαιτούνται και περαιτέρω ειδικές μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης), όπως εδαφοτεχνική ή υδρογεωλογική.

 

Η μελέτη εφαρμογής είναι το πλέον κρίσιμο μελετητικό στάδιο, καθώς βελτιώνει την ποιότητα του έργου και μειώνει το κόστος του. Συχνά, για λόγους κόστους, οι μελέτες εφαρμογής απουσιάζουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την αύξηση του κόστους και την ταλαιπωρία του ιδιοκτήτη.

 

Τα οφέλη από τις μελέτες εφαρμογής είναι πολλαπλά:

Μπορούν να δοθούν σωστές οδηγίες στα συνεργεία, ώστε να αποφύγουμε εκ των υστέρων μετατροπές και επισκευές.

Προϋπολογίζονται με ακρίβεια τα απαιτούμενα υλικά και οι αναγκαίες εργασίες, ώστε να μπορείτε να πάρετε λεπτομερείς προσφορές για την κατασκευή.

Επιλέγονται και προδιαγράφονται τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, γεγονός που οδηγεί σε ασφαλή και λειτουργικά κτίρια.

Τέλος, μόνο έτσι επιτυγχάνεται ακριβώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού έχετε εικόνα της τελικής κατάστασης του κτιρίου, πριν ακόμα κατασκευαστεί.

 

Τα σχέδια as built θα αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια ζωής του    κτιρίου, η οποία για νέες κατασκευές υπολογίζεται ότι θα υπερβαίνει τα 80 έτη, θα λάβουν χώρα  πολλές μετατροπές και ανακαινίσεις. Χωρίς σχέδια δεν γνωρίζουμε τι βρίσκεται πίσω από τους τοίχους και τις κολώνες μας. Η ύπαρξη σχεδίων μας απαλλάσσει από άδικο κόπο αναζήτησης του τι έχει γίνει και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ασφάλεια και οικονομία στην επιθυμητή τροποποίηση.