Μελέτες Πυρασφάλειας

Ο σχεδιασμός πυρασφάλειας αποτελεί τη άμυνα του κτιρίου ή της εγκατάστασης απέναντι σε πυρκαϊά. Η πυροπροστασία χωρίζεται σε:

 

Παθητική Πυροπροστασία

Ενεργητική Πυροπροστασία

 

Η παθητική πυροπροσPurasfaleiaτασία περιλαμβάνει τόσο τα μέτρα που θα εμποδίσουν την εκδήλωση της πυρκαϊάς, όσο και εκείνα που θα την εμποδίσουν να εξαπλωθεί. Τα κυριότερα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας είναι ο πυράντοχος διαχωρισμός των τμημάτων του κτιρίου, ώστε η πυρκαϊά που θα εκδηλωθεί σε ένα σημείο του να μην εξαπλωθεί, ο σχεδιασμός των οδεύσεων διαφυγής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού ανθρώπων μέσα στο κτίριο και η κατασκευή του σκελετού του κτιρίου από υλικά που αντέχουν στην πυρκαϊά, ώστε να μην κινδυνεύει με κατάρρευση.

 

Στην ενεργητική πυροπροστασία σχεδιάζονται τα μέτρα που θα βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαϊάς. Τα τελευταία χωρίζονται σε μέτρα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Η πυρανίχνευση εποπτεύει συνεχώς τους χώρους και, αν διαπιστωθεί ύπαρξη πυρκαϊάς, δίνει σήμα συναγερμού.Η πυρόσβεση αναλαμβάνει να κατασβήσει όποια πυρκαϊά εκδηλωθεί. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί νερό ή κάποιο αέριο μέσο (CO2, FM200, Inergen κλπ). Το νερό ψεκάζεται με χρήση καταιονητήρων (sprinkler) σε κανονική μορφή ή μέσω ειδικών καταιονητήρων σε πολύ μικρά σταγονίδια, δημιουργώντας μια ομίχλη (water mist systems).

Οι καταιονητήρες είναι ένα αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, δηλαδή δεν απαιτείται ανθρώπινη παρουσία όπως πχ. στις πυροσβεστικές φωλιές. Οι τελευταίες έχουν ένα μεγάλο σωλήνα, τον οποίο χρησιμοποιεί όποιο πρόσωπο βρεθεί κοντά, ένοικοι του κτιρίου ή πυροσβέστες, και εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε υψηλή πίεση.

Το νερό είναι ένα πολύ αξιόπιστο πυροσβεστικό μέσο. Σε χώρους, όμως, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως σε ηλεκτρικούς χώρους υπό τάση, γίνεται χρήση κάποιων από τα αέρια μέσα. Τα τελευταία, κατά κανόνα, μειώνουν την περιεκτικότητα O2 στο χώρο τόσο χαμηλά που δεν μπορεί να συντηρηθεί η πυρκαϊά. Κάποια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρουσία ανθρώπου, διότι δεν του επιτρέπουν να αναπνεύσει (CO2), ενώ κάποια άλλα είναι κατάλληλα για χρήση με ανθρώπινη παρουσία (Inergen).

Το τμήμα μελετών μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε κτιριακά και βιομηχανικά έργα πυρασφάλειας, εφαρμόζει την κατάλληλη για κάθε χώρο λύση, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους πιθανής πυρκαϊάς.