Περιβαλλοντικές Μελέτες

Προστασία του περιβάλλοντος στην ουσία της


Η περιβαλλοντική αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων και τεχνικών έργων είναι η κύρια ενασχόληση του τμήματος περιβαλλοντικών μελετών μας.

Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για εμάς δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, ούτε μια ευκαιριακή ενασχόληση. Κατέχοντας σε βάθος τις περιβαλλοντικές επιστήμες και τη σχετική νομοθεσία, αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών μελετών.

 

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αγκαλιάζουν όλο το εύρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας κλιμακώνονται και οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Τελικός στόχος είναι η αποφυγή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η ουσιαστική προστασία του.

Οι μελέτες επεξεργασίας αποβλήτων και ρύπων (στερεών, υγρών, αέριων), όπως για παράδειγμα οι βιολογικοί καθαρισμοί, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία όλων μας.

 

Στόχος μας είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα να είναι ελάχιστα παρεμβατική στο περιβάλλον, χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη και η πρόοδος.