Βιομηχανική πυρασφάλεια

PurasfaleiaΜε τον όρο βιομηχανική πυρασφάλεια, ή πυροπροστασία, εννοούμε τα συστήματα και τις κατασκευές που αποσκοπούν στην πολύ έγκαιρη ανίχνευση (Very Early Warning) της πυρκαγιάς, στον περιορισμό της αποκλειστικά εντός του χώρου από τον οποίο ξεκίνησε και τελικά στην άμεση κατάσβεσή της, χωρίς να προκληθούν ανθρώπινες απώλειες και ζημιές στον εξοπλισμό.

Το γραφείο μας, πέραν της τυπικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, εφαρμόζει τα πρότυπα της NFPA (National Fire Protection Association of America), που είναι ο πρωτοπόρος και μεγαλύτερος οργανισμός πυροπροστασίας στον κόσμο.

Στόχος είναι η απόλυτα εξειδικευμένη επιλογή μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, τόσο το άμεσο, όσο και αυτό που προκύπτει λόγω απώλειας της παραγωγικής μονάδας.

Τέλος, σε συνεργασία με τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, εφαρμόζουμε και τα μέτρα που προβλέπονται στο Loss Prevention Manual που έχουν καταρτίσει, ώστε να μειώνεται το κόστος ασφάλισης για την εταιρεία.