Η ομάδα μας

Εξειδικευμένοι Επιστήμονες

Η σύγχρονη επιστήμη επιβάλει την διεπιστημονική προσέγγισή των τεχνικών θεμάτων. Η Δαμαλός Μελετητική απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα σφαιρικά και συνολικά.

Our Team

 

 

 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, στις ειδικότητές μας περιλαμβάνονται:

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Πολιτικοί Μηχανικοί

Μηχανικοί με εξειδίκευση στο περιβάλλον

Τοπογράφοι Μηχανικοί

Χημικοί Μηχανικοί

Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί

 

Ιδρυτής του γραφείου είναι ο Χαράλαμπος Δαμαλός, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Υπολογιστικής Επιστήμης του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ΕΤΗΖ), καθώς και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Η εις βάθος γνώση των επιστημών , καθώς και η ειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες, τον ώθησαν στη δημιουργία ενός γραφείου προσανατολισμένου στην εύρεση τεκμηριωμένων λύσεων για κάθε τεχνικό πρόβλημα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή της Δαμαλός Μελετητική σε τεχνικά έργα όλων των βαθμίδων, όπως αναλυτικά φαίνεται στα έργα μας.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Design and Manufacture of an Infrared Radiation (IR) Heating System for Greenhouses, Ageng 2014, Zurich