Πότε θα μας χρειαστείτε

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

Όταν χτίσετε, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Όταν τακτοποιήσετε ένα αυθαίρετο κτίσμα.

Όταν συντάξετε την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου του ακινήτου σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ίδρυση και αναβάθμιση μιας βιοτεχνίας (παράδειγμα ένα μηχανουργείο και μια μονάδα ενδυμάτων ή υποδημάτων), ενός φούρνου και γενικότερα μια παραγωγικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για ό,τι αφορά την άδεια λειτουργίας ενός καθαριστηρίου ή ενός πλυντηρίου αυτοκινήτων

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας παραγωγικής μονάδας ή ενός τεχνικού έργου, καθώς και για το σχεδιασμό εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε τεχνική δραστηριότητα απαιτεί τεχνικό σύμβουλο μηχανικό.